Panga ! Lapli ké tonbé tout jouné la ankò !

Vigilance météo pour "fortes pluies et orages" - 28/10/2023.
Pani mwayen an sézon syklonik lasa ! Lapli ka tonbé dèpi kat jou, ki an Gwadloup, ki a Senmarten é Senbartèlmy ! Sé pou sa ni vijilans météo adan sé bandzil la.

On simen apré syklòn Tammy, syèl a la Gwadloup ka pléré ankò ! Lapli ka tonbé rèd dèpi mèrkredi asi tout band zil annou.
Jod-la (sanmdi 28 òktòb 2023), pani zafè a gro lanmè ankò. Vijilans jòn-la, sé enki pou zafè a gros lapli é zéclè.
Tan-la ké konsa tou la jouné. Pétèt météo la ké méyè lè soley ké kouché ; ké ni mwens gro lapli.
Météo France ka prévwa on lo kantité a dlo : 40 a 60 mm, asi on sòl ki ja pran tibwen dlo dépi kèk jou. Panga dlo monté !
Adan lannuit pasé, té ja ni :

  • 60 mm koté Senfranswa ;
  • 27 mm o moul ;
  • 21 mm a Gwocap Kannal.

Moun pa koté Senmawten é Senbartèlmy ni mwens chans ki sa ki ka rété an Gwadloup, pas tan-la pli mové a kaz a yo.
Ni plis loraj é plis dlo. Nivo a vijilans pli o pou yo : i oranj, pou gro lapli et zéklè. I ké konsa jis o mwen dèmen maten.
Moun ké ni de 30 à 60 mm lapli, alòs kè té ja ni :

  • 45 mm a Grancaz ;
  • 56 mm a marigo ;
  • 6 mm a Gustavia.