Kréyòl : jodla sé jou ay !

Jouné entèwnasyonal Kréyòl : pliziè manifèstasyon owganizé pou 28 òktòb.
28 òktòb, sé Jouné entèwnasyonal a kréyòl. Yo ka fété lang lasa dèpi 1983. 12 milyon moun ka paléy alantou la tè. Onlo moun, ki ka woulé pou kilti, biswen valorizéy. An Gwadloup, té ni manifèstasyon pou tann é konpran, jòdla.

Dèpi karant lanné, Kréyòl ni on jouné entèwnasyonal. Ja ni 12 milyon moun ka paléy alantou  la tè ; mé yo tout pòkò ka makéy, ni menm byen konnèt li. Alòs jou lasa, sé okazyon pou fè plis moun ankò dékouvèy é métrizéy.

Kréyòl sé plis ki on lang ; sé on kilti. Dayè pou yonn, pani on sèl kréyòl. Orijin ay ka sòti onlo koté é pliziè péyi ka paléy é makéy an jan a yo.

Alèla, moun ka aprann li asi ban lékòl é adan inivèwsité. Sépoukwa, dèpi plis ki 20 lanné, i pran balan é moun ka gloryé Kréyòl toupatou.

Dèpi 1er òktòb, Gwadloup ka sélébré on mwa Kréyòl. Té ni onlo sanblé alantou lang annou. Wikenn lasa, ni plis koté ola zot pé mofrasé alantou ay.

On Jouné entèwnasyonal a Kréyòl

"Lakou Bokantaj" envité tout moun koté médyatèk Manten, pour gloriyé Kréyòl, sanmdi lasa. Moun manjé on bon didiko, jwé é bokanté si larèl a maké.
Té ni anbyans toubònman alantou on jé asosyasyon la kréyé :

Tro souvan, lè moun ka palé dè jé èvè kréyòl, sé jé antan lontan moun ka palé. Nou, nou di nou vlé fè on jé otila toupannan ou ka jwé, ou ka aprann. A pa on jé enki pour timoun.

Wonal Baptista, prézidan a asosyasyon "Lakou Bokantaj"

Wonal Baptista, prézidan a asosyasyon "Lakou Bokantaj" ©Gessy Blanquet et Olivier Duflo - Guadeloupe La 1ère

Koté Lapwent, si mawché a Man Réo, sendika a lédikasyon SPEG et asosyasyon KBM propozé on "Manjé Kréyòl". Téni dé latilyé farin patat, planté diri, épi dé bokantaj.

Kilti-la sa enpowtan. Apa yenki zafè a palé lang-la. Sa empowtan osi, pou lè on Gwadloupéen, pou byen doubout chouké adan péyi aw, fow ni la santé.

Misyé Jimi Otto, rèsponsab a kréyòl pédagojik a SPEG

Misyé Jimi Otto, rèsponsab a kréyòl pédagojik a SPEG (interview : Rudy Rilcy) ©Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

Asosyasyon "Atou Pou Kréyòl" et mouvman kiltirèl "Nasyon a Nèg Mawon" sé koté Lorisis Lapwen yo ké yé aprémidi-la.

Jouné Kréyòl, Lapwent - 28/10/2023.

On dòt randévou : asi lèsplannad linivèsité Fouyòl, moun ké bay lavwa é maké on poèm oben on slam, sanmdi lasa.

Jouné Kréyòl, Fouyòl - 28/10/2023.

 

Atilyé koté Pòlwi

Asosyasyon "Atou Pou Kréyòl" owganizé on atilyé, yiè maten (vandrèdi 27 òktòb 2023), koté médiatèk a komin Pòlwi. Té ni on dikté kréyòl é on jé non ay sé "kèsyon pou on majò".
Nou té la osi ! Gagé sa :

Pòlwi : bokantaj si la karayib ©Mickaël Bastide - Guadeloupe La 1ère
 

ZOT PE LI OSI : Gwadloupéyen ka samblé toupatou pou gloryé lang é kilti kréyol

KOUTE POU TANN : Gwadloup La 1ère ké pwopozé zot on jounal èspésyal, jòd-la koté 19h30,  èvè dé moun zòt ké kontan rètouvé an post-la : Emmanuel Gombaud épi Laura Séné.