Gwadloupéyen ka samblé toupatou pou gloryé lang é kilti kréyol

O latilyé pou apwann palé é maké kréyol
Onlo komin Gwadloup pa atann 28 oktob pour yo pé sa ba kréyol on pal. 8 oktob ki sé jou pou gloryé lang kréyol tout owa latè, la moun ka palé kréyol. Sé kon sa dèpi bomaten, an komin Pôlwi, moun té ka bokanté touboneman asi lang kréyol. E dèmen sé moun Manten ki ké pé aye fè menm biten la an médiatek à komin la

Nou tout sav kè kréyol sé lang a Moun Gwadloup. Mé sa pa vlé di kè tout biten ka woulé ba'i. Si jôdi la fanmiy pa ka babyé kon avan pou ampéché ti-moun a yo palé kréyol, sé pa pou otan sé ti-moun la ka palé kréyol natirèlman.

Yo branché asi rézo entewnet é yo ka palé épi moun tou patou mé yo pa ni a palé lang a manman yo lè yo ka fè tou sa. Onlo adan yo pa sa palé kréyol é pa gè ni adan yo ki sa maké kréyol. 

Sé pou tou sa kè jouné entewnasyonal a kréyol ka bat toujou dèpi 1983. Fô sav kè jodi la, asi latè, ni o mwen 10 milyon moun ki ka palé kréyol.

On jouné kon sa ka ba moun on okazyon pou yo pé sa tann kréyol, palé kréyol é menm, maké kréyol. 

©Guadeloupe

Sé sa Asosiyason Atout Pou Kréyol propozé moun fè owa médyatèk Pôlwi. Yo mèt an plas plisiè latilyé alantou lang an nou. Yo éséyé fè moun konprann ki jan drapo péyi karayïb vwè jou. Objektif a yo sé té fè moun apwann maké é palé kréyol.

Tony Mango ki sé on profésé à kréyol é ki manb a asosiasyon Atout Pou kréyol...

©Guadeloupe

« Gloriyé Kréyol sé sa asosiasyon Lakou Bokantaj ké owganizé sanmdi la sa an médiatèk Manten. On jouné pou palé, maké é jwé épi kryéol.  Pou Lakou Bokantaj prèmyé misyon a yo sé fè Gwadloupéyen santi yo byen épi lang é kilti a yo. Sé pa on ti zafè, mé kon onlo dôt moun adan dôt komin, yo ka goumé pou vwè jou rouvè ba kréyol.

©Guadeloupe

Ni onlo moun ki pa sav sa, mé, si Gwadloup é Matinik ni francé pou lang ofisyel, kréyol sé lang ofisyel a onlo péyi : Haïti (7,1 milyon moun), Seychelles (72 000 moun), Vanuatu (191 000 moun).

Latilyé asi drapo a lakou karayib