On jouné pou mèt kréyol an tout' sôs

28 octob, sé on jou pou mèt lang la é kilti la a lonè pou tout' bon. E pou palé kilti ou pé pa palé dè jan moun ka fè manjé. Pas', menm adan sa, kilti la ka bay pas' i ka pwan sa ki sôti dèwo pou fè'i rantré an sôs a péyi la. Sé kon sa Tibou, on restoran ka ba moun manjé on kousous kréyol

Kréyòl sé dabò pou youn on lang. Moun ka palé-y ti brin tou patou. E ki ka pran fòs gras a komba a tout défensè ay. Min kréyòl la sé, plis ki sa. Sé nouriti a nanm, lespri é kò. On gou kréyòl pou ouvè lapéti.

Sonyia.

©Guadeloupe


Mangé pou pa tombé évè nouriti toutpatou, mélangé évè ta péyi-la. On pla dòt koté mofwazé an kréyòl é mèt pyé anba tab pou tété dwèt. Sé sa Alesan’n ka fè en tèt a versail.

Alèssann Ségor Rèstoratè

©Guadeloupe

Mi ti mòsé a jouné kréyol ti-bou. 2 jou pou palé ba moun et fè moun manjé évè gou a péyi-la. kominla douvan douvan adan mannèv lasa pou voyé koulè kréyol monté. Misyé li mè pa pèd tan, papa-y té ka monté chouval i pa raté kouskous la an midila.

David Nébor, mè Tibou 

©Guadeloupe

Kouskous pa pou lé swa, min ou pa jen sav, si zo a tab. Zo ja konnèt. Manjé byen, sak vid paka rété doubout, é sé moun doubout nou biswen