37tyèm jouné entèwnasyonal a kréyòl

Oktòb sé mwa a Kréyòl. Mé 28 oktòb sé Jouné entèwnasyonal a Kréyòl ! Sa ka fèt konsa dèpi 37 lanné...
Sa ka fè 37 lanné yo ka voyé kilti kréyòl monté. Dèpi en 1983, 28 òktòb sé jou pou voyé limyè si lang la, pas sé jouné entèwnasyonal a kréyòl.
On bèl pwoposisyon a "Band zil kréyòl", on gwoup moun ki doubout pou i pa té mò. Premyé douvan sété péyi Séchèl ki goumé pou sa. Domnik, kont ay, té ja ni "kréyòl Day" osi.

Sé Manno Gombauld ka fè nou sonjé komansman a évènman lasa :
©Guadeloupe La 1ère

Alèla kréyòl ka jous sizé lékòl, parapòt a twavay la vayan moun pòté, pou i ni plas ay andidan ay !
Moun ka palé-y, moun ka maké-y, moun ka li-y. Kréyòl annou, sé lang kon tout lang.

Onlo biten fèt jòdla, alantou a kréyòl, pou jouné èspésyal lasa : dikté, bokantaj, omaj... tou sa pou pon moun pa di ankò kréyòl sé lang a vyé nèg. Jodijou, kréyòl sé lang moun alantou latè ka palé é aprann.

Es ou té konnèt ? Ian Hancock, ki sé on gwan pwofésè an lékòl o Téxas, konté 127 kalté kréyòl asi latè, an 1977.