Kréyol, sé dè fonnkè an nou i ka sôti

Maks Rippon ka fè pawol fonnkè monté pou Kréol vansé. 28 Oktob 2022
Sa ja ka fè près karant lanné SPEG, sendika a profésè lékol ka goumé pour jouné enternasyonal a lang kréyol é mès é labitid kréyol pé sa pwan tout plas ay an kalandryé a moun Gwadloup. Lanné la sa, sé an fonkè a Gwadloupéyen, sendika la vé fè kréyol la sôti. Sépou sa i monté O Kannal pour fè tout moun rantré an larèl la sa.

Sé an 1983, sendika la mandé tout moun aye mèt têt ansanm pour kabéché asi  jan yo ka ba jouné enternasyonal a lang kréyol on bel balan.
Chak lanné, i ka éséyé pousé travay la pou méné'i ti bren pli lwen.

©Guadeloupe

E lanné la sa, yo vlé fè moun sonjé kè sé an fonnkè a tout Gwadloupéyen kréyol la ka bay bal. Sé la on santiman ka vin on pawol é on pawol ka di on moun. On lidé ki té adan pawol a Maks Rippon é Dominik Koko, dé moun ki sav ka sa vlé di "pawol fonnkè"

©Guadeloupe

Fô nou di kanmenm kè moun a SPEG té ka konté asi plis moun pou pôté mouvamn la jôdi la. Mé, lanné apwé lanné yo sèten chak genn ki simé ké pôté fwui pou dèmen.
Pou konyéla, sé simé yo ka simé pou dèmen pé sa pli bel.

.