Ponpyé Gwadloup ka gloryé lang kréyol jôdi la

Les sapeurs pompiers du SDIS Guadeloupe
Si zôt rélé sé ponpyé la jôdi la, sé kréyol yo ké palé pou zôt. Yo décidé voyé lang é kilti kréyol anlè, pis, jodi sé jou a kréyol. On manyé pou yo "mandé toutmoun pran zépon natirel-la é palé kréyol"

Jouné la sa péké kon tou lé jou pou moun kika travay aka sé ponpyé la. Sé on jou yo kay "bay lavwa pou toutmoun kika woulé andidan SDIS ba kréyol on fôs.

.

On manyè pou tout moun sav kè kréyol sé on lang ki pani bayè. 

Jodi la, sé ponpyé la :

  •  pran lagad
  • fè mesaj an radyo
  • réponn téléfôn
  • palé laradio oben latélé
  • résèvwa piblik-la   

yénki an kréyol. 

©Guadeloupe

Tou pandan nou ka di sa, nou ka fè zôt sonjé kè, menm si zô vé tann sé mésaj la yo ka bay an kréyol, fô pa zô rélé yo pou ayen, pas sé toujou pou sové vi a moun yo ka roulé.

.

©Guadeloupe


E si zô aye an lokal a SDIS pa bô Dothémar, zô ké pé :

  •  pwan on ti didiko épi sé ponpyé la . Dayè pou yonn, yo ka fè zôt sav kè zô pé méné on ti dèkwa pou fêt la pli bel. Sé on didiko yenki èvè pwodui lokal.
  • Ké jis ni on kout tanbou pandan jouné la
  • animasyon ké roulé tout longalé a jouné la

.