Vinn kouté ka Météo Fwans ka di

Lanné-lasa, an òktòb, ki sé mwa a kréyòl an péyi-la, Météo Fwans désidé pòté on gamm... Pou lyanné lang kréyòl évè lamétéo, yo mandé dé mèt-a-manyòk, Benzo é M'Bitako, ba yo on pal. An nou ka gadé ka sa bay
©guadeloupe