Ki sa ki ka rivé anlè nou lanné tala, manmay ?

Es nou ni rézon atann ayen ki bon bagay pou lanné nèf-la ? Davwa tou sa ki ka vini-an, ayen pa klè, menm !


Es zot wè la mannyé dépi ou ka di an moun "bon lanné ", i ka réponn’ou kon sa : " Epi la santé, tout bagay ké woulé " oben " Dépi ou ni la santé, sé sa ki pli enportan ". Yo sé di nou tout-la ni la krent an mal kadi déklaré nou, oben dékalé nou. 

Men fòk nou sonjé la vi-a té pli rèd antan jan lontan. Pa té ni an pil doktè ni lopital kon aprézan. Moun té ka mò fasil épi tout kalté maladi, ti manmay té ka pran fè pa grap, moun pa té ka djè viv lontan. Jòdi jou, dépi ou trapé an ti mal tèt, ou ja rivé kay doktè oben La Ména, menm si nou ka wè lopital nou-an ka tonbé an délala.

Men fòk di pou vré nou entjet lè nou ka wè tou sa ka pasé alantou nou : la fimen loto ki ka fè nou toufé, dlo sé la rivyè-a épi lan mè-a ki malpwopté épi klordékòn-la ki gaché tè-a, kansèr épi Alzheimer ki ka frapé. Kidonk, moun Matinik vini entjèt.
 
Lanné tala, asiré pa pétèt, nou ké bizwen an bon santé pou sipòté tou sa ka vini. Mi anvwala pri machandiz nou bizwen kanni wosé tou long : lésans, gaz, lenpo pou la komin, yanm, friyapen épi kisasayésa. Pa menm palé pou dòt bagay ka tonbé anlè tèt nou, kontel patjé sigarèt ki pa ni non, divòsé ki ka vini pli fasil ba tou sa ki lé. Kantapou larel politik-la, pa menm palé : an kankan sé politisyen nou-an ki pa ni bout, oben zafè an kandida la bann rèd la dwat ki pé vini prézidan la Frans.  

Zòt ka wè, ayen ki mové tan ka vini anlè nou. Annou wouvè parapli nou pou modèl la pli tala pa mouyé nou. Kantapou mwen menm, sé dèyè vit tenté loto-a mwen ka di zòt kon sa : Bon lanné, manmay-la !