Les résultats du PMU, Keno et Euro Millions

Keno
Mardi 26 avril 2016 - Midi
5, 8, 11, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 40,
41, 45, 48, 50, 54, 55, 59, 61, 66, 68
Joker  4 608 788
Mardi 26 avril 2016 - Soir
1, 8, 14, 15, 16, 22, 26, 31, 34, 36, 42,
 47, 48, 52, 58, 61, 63, 65, 67, 69
Joker  6 228 366
 
Euro Millions Tirage du 26 avril 2016
10 .17. 31. 32. 42 - 2/5
4 gagnants avec une étoile
 
PMU
1-3-14 Ordre  670,50 €
1-3-14-16        Ordre  5 018,30 €